Thị Trường Trong Nước

    HỘI NGHỊ XÚC TIẾN TIÊU THỤ BÍ XANH THƠM VÀ CÁC NÔNG SẢN TỈNH BẮC CẠN NĂM 2022

    HỘI NGHỊ XÚC TIẾN TIÊU THỤ BÍ XANH THƠM VÀ CÁC NÔNG SẢN TỈNH BẮC CẠN NĂM 2022

    Sáng ngày 02/6/2022, tại huyện Ba Bể, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và các sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2022 và chương trình Ngày hội nông sản - OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2022..