Sự Kiện Công Ty

    GALA DINNER NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/05/2022

    GALA DINNER NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/05/2022

    Ngày 30/04 - 01/05/2022 Toàn thể Ban lãnh đạo và nhân viên công ty Cổ Phân Jordan đã tổ chức đêm Gala, với mục đích tổng kết lại kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 với khẩu hiệu " Gắn Kết - Sáng Tạo - Thành Công"..